Konferencja prasowa - raport na temat programu „Rodzina 500+”

329 stycznia br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został raport Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka pt. „Rodzina 500+. Pod jakimi warunkami program ma szansę na sukces?”.

Konferencję poprowadził prof. dr hab. Julian Auleytner z Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka. Wśród jej uczestników znaleźli się też eksperci Instytutu: prof. dr hab. Mirosław Grewiński, dr Paweł Kowal i dr Arkadiusz Durasiewicz, a także wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk oraz prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.

Prof. Julian Auleytner podkreślił, że program „Rodzina 500+” powinien być traktowany ponadpartyjnie, jako wspólny projekt, nie polityczny. Stwierdził też, że program jest interesujący i innowacyjny, trzeba go natomiast monitorować i oceniać pod kątem realizacji zamierzeń. Ekspert Instytutu wspomniał o ryzykach związanych z projektem, m.in. o ryzyku marnotrawstwa pieniędzy, ograniczonych zdolnościach organizacyjnych samorządów czy niełatwych do przewidzenia konsekwencji dla rynku pracy. Zaznaczył jednak, że samo podjęcie debaty publicznej na temat polityki rodzinnej oraz zdjęcie stygmatu z rodzin wielodzietnych należy ocenić jako korzyści płynące z dyskusji o programie.

Minister Bartosz Marczuk przypomniał o projekcie ustawy dotyczącej pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która miałaby wprowadzić program „Rodzina 500+”, stwierdził również, że przewidziane są mechanizmy przeciwdziałające marnotrawieniu świadczeń otrzymywanych przez rodziny. Dodał jednak, iż nie wyobraża sobie, by urzędnicy precyzyjnie wskazywali, na co rodzice mogą wydawać pieniądze, ponieważ „rodzice są najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci”. Podkreślił też, że polityka rodzinna nie jest polityką socjalną, tylko inwestycyjną.

Prof. Mirosław Grewiński stwierdził, że program jest istotny ze względu na procesy demograficzne, na które należy patrzeć długofalowo. Jak mówił, program ma szansę wpisać się w inwestycyjną politykę społeczną, jeżeli będzie mu towarzyszył rozwój usług społecznych. Dodał również, że konieczna jest w związku z tym reforma systemu świadczeń społecznych i systemu pomocy społecznej, ponieważ obecnie panuje w tym obszarze chaos, choćby ze względu na brak zintegrowanych systemów informatycznych, które by wskazywały, kto jakie świadczenia otrzymuje.

Eksperci Instytutu ocenili, że program należy postrzegać jako inwestycję społeczną. Zarekomendowali m.in. stworzenie obserwatorium monitorującego realizację projektu, zweryfikowanie stanu prawnego w zakresie aktów odnoszących się do rodziny, audyt budżetu państwa pod kątem możliwości zaspokajania potrzeb rodzin, stworzenie jednolitego systemu rejestracji świadczeń społecznych i rozpoczęcie szerokiej dyskusji nad paktem społecznym na rzecz rodziny jako dobra narodowego.

Pełna treść raportu znajduje się na stronie Instytutu w zakładce „Publikacje”.

Partnerzy

  • au_349_2.png
  • logotyp.png
  • logo_fede.jpg
  • logo_foi-01color_0_0.jpg
Copyright © 2016 Instytut Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka