julian auleytnerProf. dr hab. Julian Auleytner

Ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej oraz rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Był Wiceprzewodniczącym Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie RP i członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej w stanie wojennym. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Prezesem Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, zasiada też w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Julian Auleytner wykładał na uczelniach w kraju oraz za granicą: w Grecji, Hiszpanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jest promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych oraz autorem ok. 300 publikacji.

miroslaw grewinskiProf. dr hab. Mirosław Grewiński

Polityk społeczny, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współpracował jako ekspert oraz szkoleniowiec m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Oddziału Stowarzyszenia ESPAnet, Rady Ekspertów magazynu „THINK TANK” i wielu innych. Pełni rolę eksperta Education and Accreditation Program European Funds Advisor w Instytucie Konsultantów Europejskich i zasiada w Radzie Programowej Instytutu.

Wykładał jako gość na kilkunastu polskich i kilku zagranicznych uczelniach. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 200 publikacji naukowych.

pawel kowaldr Pawel Kowal

Politolog i historyk, publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, w latach 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, zaś w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina.

Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRR oraz polityki wschodniej. Wykłada m.in na Uniwersytecie Warszawskim oraz gościnnie m.in na Ukrainie, w USA i Chinach. Ostatnio opublikował biografię Wojciecha Jaruzelskiego.

joanna lizutdr Joanna Lizut

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Specjalizuje się w polityce reintegracji społecznej, pracy socjalnej i usługach społecznych. Jest autorką prac związanych z tą tematyką. Zainteresowania naukowe łączy z zagadnieniami zarządzania projektami społecznymi i kształceniem w tym zakresie.

Przez ponad 2 lata kierowała innowacyjnym projektem pt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni”.

ava 8710dr Arkadiusz Durasiewicz

Ekonomista i polityk społeczny. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i wykładowca na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane m.in. z problematyką rodzinną i wpływem pieniężnych świadczeń rodzinnych na warunki życia ludności, rolą polityki rodzinnej w rozwoju gospodarczym kraju czy kryzysem demograficznym w Polsce i innych krajach UE.

Jest autorem 55 publikacji naukowych oraz monografii poświęconych tematyce problemów społecznych i sytuacji socjalnej rodzin, roli świadczeń rodzinnych w Polsce i innych krajach UE, polityki rodzinnej prowadzonej przez państwo.

.

Partnerzy

  • au_349_2.png
  • logotyp.png
  • logo_fede.jpg
  • logo_foi-01color_0_0.jpg
Copyright © 2016 Instytut Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka