miroslaw grewinski

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński - Prezes Instytutu

Polityk społeczny, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współpracował jako ekspert oraz szkoleniowiec m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Oddziału Stowarzyszenia ESPAnet, Rady Ekspertów magazynu „THINK TANK” i wielu innych. Pełni rolę eksperta Education and Accreditation Program European Funds Advisor w Instytucie Konsultantów Europejskich i zasiada w Radzie Programowej Instytutu. Wykładał jako gość na kilkunastu polskich i kilku zagranicznych uczelniach. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 200 publikacji naukowych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania arkadiusz durasiewicz

Prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz - Wiceprezes Instytutu

Ekonomista i polityk społeczny. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i wykładowca w WSP im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Parametryzacji Nauki. W roku 2016 został Sekretarzem Generalnym Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Czynny członek Sieci Naukowo- Badawczej European Social Network (ESN), European Association for Population Studies (EAPS) oraz Work and Family Researchers Network (WFRN). Od strony praktycznej zajmował się świadczeniami udzielanymi z pomocy społecznej pracując jako podinspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2004-2007. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane z problematyką rodzinną i wpływem pieniężnych świadczeń rodzinnych na warunki życia ludności, zależności między nakładami finansowymi z budżetu państwa na politykę rodzinną, a osiąganiem pożądanych efektów zachodzących w procesach demograficznych, ukazaniem roli polityki rodzinnej w rozwoju gospodarczym kraju oraz charakterystyce ekonomicznych czynników generujących politykę rodzinną. Zajmuje się również problemem istniejącego kryzysu demograficznego w Polsce i innych krajach UE.
Do końca 2019 roku brał udział w 90 krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących rodziny i polityki na rzecz rodzin. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych oraz 4 monografii naukowych. 

images.jpeg

dr  Piotr Kosiak - Wiceprezes Instytutu

Pełnomocnik rektora ds. rozowoju uczelni. Wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Pedagog Społeczny, specjalista od Katolickiej Nauki Spoełecznej. Partner zarządzający spółką  doradczo-prawniczą. Doradca polityczny, członek gabinetów politycznych ministrów oraz burmistrzów. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Jest członkiem Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Komentator wydarzeń politycznych i społecznych w mediach. Redaktor Onet, TVN Discovery Polska oraz Radia Plus.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

 

 

 

Partnerzy

  • au_349_2.png
  • logotyp.png
  • logo_fede.jpg
  • logo_foi-01color_0_0.jpg
Copyright © 2016 Instytut Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka