julian auleytnerProf. dr hab. Julian Auleytner

Ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej oraz rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Był Wiceprzewodniczącym Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie RP i członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej w stanie wojennym. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Prezesem Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, zasiada też w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Julian Auleytner wykładał na uczelniach w kraju oraz za granicą: w Grecji, Hiszpanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jest promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych oraz autorem ok. 300 publikacji.

Partnerzy

  • au_349_2.png
  • logotyp.png
  • logo_fede.jpg
  • logo_foi-01color_0_0.jpg
Copyright © 2016 Instytut Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka